เกี่ยวกับ ดร.ซู

ทะเบียนเลขที่ 0105540100963

Logo

เกี่ยวกับดร.ซู (ดร. สุรีรัตน์ ประจักษ์ธรรม) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ดร.ซู

 


ดร.ซูเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและอาหารเสริม ชื่อจริงของ ท่านคือ ดร.สุรีรัตน์ ประจักษ์ธรรม ซึ่งท่านใช้เวลา 6 ปีในการศึกษาปริญญาเอกจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาด้านเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จาก แมสซาซูแซท คอลเลจ ออฟ ฟาร์มาซี บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา


หลังจาก 6 ปี ที่จบการศึกษา ท่านได้มาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชอุตสาหกรรม ก่อนจะก้าวเข้าสู่งานอุตสาหกรรมการผลิตยา อย่างจริงจัง เป็นเวลาถึง 35 ปี ที่บริษัท เยนเนอราลดรั๊ก เฮาส์ จำกัด


ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยที่ท่านดูแลอยู่ นำมาซึ่งความสนใจด้านอาหารเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยท่านได้ตั้ง บริษัท เจ.ที.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด (J.T.C. Intertrade Co.,Ltd.) เป็นผู้วิจัยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง รับจ้างผลิตภายใต้ แบรนด์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการจนกระทั่ง ในประมาณปี 2552 แบรนด์ “ดร.ซู” จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลายท่าน โดยมีบริษัท เฮลธ์ ทัช จำกัด (Health Touch Co.,Ltd.) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีอาหารเสริมสุขภาพ ของเฮลธ์ ทัช ออกมาขายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในแบรนด์"ดร.ซู” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ออกมารุ่นแรกคือ ซีรีย์ ของ "เดอร์มา บูสท์ (Derma Boost)" และ “Plant Botox”


จุดมุ่งหมายของแบรนด์ "ดร.ซู” เน้นเรื่องความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก “Beauty from within” อย่างแท้จริงเพราะความสวยงามจะเน้นจากสุขภาพที่ดีจากภายในก่อน จากนั้น จึงมีผลส่งต่อมาสู่ผิวพรรณภายนอก ดร.ซูได้ใช้เวลาศึกษาวัตถุดิบจากงานวิจัยจากทั่วโลกเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอื่นๆ นำมาผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ แล้วสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกับความงามทั้ง ภายในและภายนอก ภายในก็คือ สุขภาพดี ภายนอกก็คือผิวดูอ่อนเยาว์สวยงามและมีสุขภาพดี


สำหรับช่องทางการสื่อสารเพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามกับดร.ซู หรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความงามและสุขภาพดูได้ที่ Facebook Page

Dr.Sue