ยืนยันการชำระเงิน

 
เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จำเป็นจะต้องยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร

* ฟิลด์ที่จำเป็น