นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้าของเรามีช่วงระยะเวลา 30 วัน ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 30 แล้วนับแต่วันที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนให้แก่ทางลูกค้า และสินค้าที่สามารถคืนเงินได้ จะเป็นเฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น สินค้าที่มีการลดราคาจะไม่สามารถคืนได้

เงื่อนไขในการคืนสินค้านั้น สินค้าต้องยังไม่ได้ใช้และอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเมื่อรับสินค้า รวมไปถึงสินค้านั้นจำเป็นต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของมัน

เพื่อที่จะให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ลูกค้าต้องส่งมอบใบเสร็จรับหรือพิสูจน์ในเห็นว่ามีการซื้อสินค้านั้นจริง

สามารถขอคืนสินค้าได้อย่างไร

กรณีที่คุณต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์และแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ 094-439-0145 หรือ อีเมล support@drsueshop.com  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. ปิดทำการอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การจ่ายเงินคืน (ในกรณีที่สินค้าที่ขอคืนตรงตามเงื่อนไข)

เมื่อเราได้สินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าของคุณที่ส่งกลับคืนแล้ว  รวมไปถึงแจ้งให้คุณได้ทราบว่าสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติหรือการปฏิเสธคืนเงิน  ถ้าคุณได้รับการอนุมัติ เราจะเริ่มดำเนินการคืนเงืนให้แก่คุณ โดยเงินที่ได้รับคืนนั้นจะโอนเข้าบัตรเครดิตหรือบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติหรือเข้าไปยังวิธีการที่คุณได้ชำระเงินก่อนหน้านี้ ภายในเวลาที่กำหนด

การคืนเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับการคืนเงิน (ถ้าหากเกิดขึ้น)

ในกรณีที่คุณไม่ได้รับเงินคืน ทางเราจะขอรบกวนให้คุณตรวจสอบบัญชีของคุณอีกครั้ง และติดต่อบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าคุณจะได้รับเงิน หลังจากนั้นให้ติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรซึ่งอาจจะต้องมีการดำเนินการบางก่อนที่จะได้รับเงินคืน ถ้าหากคุณทำทุกขั้นตอนแล้วยังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อเราที่ เบอร์ 094-439-0145 หรือ อีเมลมาที่ support@drsueshop.com

ราคาขายรายการสินค้า(ถ้าหากเกิดขึ้น)

เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้นที่จะสามารถคืนเงินได้ สินค้าที่มีการลดราคาไม่สามารถรับเงินคืนได้